DANH MỤC DỰ ÁN CƠ HỘI

STT

No

Lĩnh vực

Field

Tên dự án

Project Name

Ghi chú

Note

1.       

Phát triển nông nghiệp và nông thôn

Agricultural and rural development

Chương trình Phát triển vùng huyện Quế Sơn

Area Development Program for Que Son District

2.       

Chương trình Phát triển vùng huyện Phú Ninh

Area Development Program for Phu Ninh District

3.       

Dự án ứng dụng các chế phẩm sinh học để xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn tại vùng miền núi của tỉnh Quảng Nam

Project for application of probiotic waste to construct safe vegetable production models in mountainous areas in Quang Nam Province

4.       

Dự án xây dựng công trình nước sạch nông thôn cho xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên

Project for constructing rural clean water supply works for Duy Trinh Commune in Duy Xuyen District

5.       

Dự án xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt cộng đồng thôn 7A, xã Điện Nam Đông, Điện Bàn

Project for construction of community public water supply system in Hamlet 7A, Eastern Dien Nam, Dien Ban District

6.       

Công trình nước sạch nông thôn tại xã Điện Hồng, Điện Bàn

Rural clean water works in Dien Hong Commune, Dien Ban District

7.       

Dự án sản xuất nước sạch đóng chai tại huyện Thăng Bình

Bottled clean water production project in Thang Binh district

8.       

Dự án hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo huyện Nông Sơn

Project for supporting breeder cows for poor households in Nong Son District

9.       

Dự án hỗ trợ chăn nuôi heo sinh sản hướng nạc đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Nông Sơn

Project for supporting lean-oriented pig production with environmental hygiene assurance

10.    

Dự án hỗ trợ phương pháp thâm canh lúa nước và chăn nuôi heo cho huyện Quế Sơn

Project for supporting system of rice intensification (SRI) and pig breeding for Que Son District

11.    

Dự án Khôi phục làng nghề truyền thống ở huyện Duy Xuyên

Project for restoring traditional vocational villages in Duy Xuyen District

12.    

Dự án Khôi phục làng nghề truyền thống ở huyện Bắc Trà My

Project for restoring traditional vocational villages in North Tra My District

13.    

Dự án xây dựng mô hình trồng nấm rơm trên địa bàn huyện Nông Sơn

Project for construction of mushroom cultivation model in Nong Son District

14.    

Dự án trồng cây mây nếp tại huyện Đại Lộc

Project for cultivation of white rattan in Dai Loc District

15.    

Dự án hệ thống nước tự chảy Khe Mài tại huyện Đại Lộc

Project for Khe Mai gravity flow water system in Dai Loc District

16.    

Y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Healthcare

Dự án hỗ trợ chăm sóc y tế cho Trung tâm Xã hội tỉnh Quảng Nam

Project for supporting healthcare for Social Centre of Quang Nam Province

17.    

Dự án cải thiện chăm sóc y tế huyện Tây Giang

Project for healthcare improvement in Tay Giang District

18.    

Chương trình nha học đường cho trường Mẫu giáo Hương Sen, TP Tam Kỳ

School dental program for Huong Sen Kindergarten in Tam Ky City

19.    

Dự án đầu tư nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe cho nhân dân huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

Project for investing in healthcare ability enhancement for the people of Tien Phuoc District, Quang Nam Province

20.    

Dự án nâng cấp khoa mắt cho bệnh viên đa khoa khu vực Quảng Nam, huyện Điện Bàn

Project for upgrading Department of Ophthalmology at Quang Nam Regional General Hospital, Dien Ban District

21.    

Dự án xây dựng phòng khám bệnh bảo hiểm, phòng cấp phát thuốc tại trạm y tế, xã Tam Xuân I, huyện Núi Thành, Quảng Nam

Project for construction of insurance examination room and pharmacy dispensing room at Tam Xuan I Commune Health Station, Nui Thanh District, Quang Nam Province

22.    

Công tác dân số, gia đình và trẻ em

Population, family and children affairs

Dự án Phòng chống mua bán và xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh

Project for preventing and fighting children trafficking and sexual abuse in the whole province

23.    

Dự án phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh

Family violence preventing and fighting project in the Province

24.    

Giáo dục, đào tạo và dạy nghề

Education, training and vocational education

Dự án hỗ trợ xây dựng thư viện lưu động ở huyện Tiên Phước

Project for supporting construction of mobile libraries in Tien Phuoc District

25.    

Dự án giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn tại huyện Tiên Phước

Project for education for prevention of mine and UXO related accidents in Tien Phuoc District

26.    

Dự án đầu tư xây dựng khu vui chơi cho trẻ em mầm non tại huyện Thăng Bình

Project for investing on kindergarten playground construction in Thang Binh district

27.    

Dự án xây dựng khu vui chơi cho trường Mẫu giáo xã Trà Leng, huyện Nam Trà My

Project for construction of the playground for Tra Leng Commune Kindergarten, South Tra My District

28.    

Dự án xây dựng Trường Mẫu giáo Ánh Hồng, thôn 1, xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức

Project for construction of Anh Hong Kindergarten in Hamlet 1, Binh Son Commune, Hiep Duc District

29.    

Dự án xây dựng Trường Mẫu giáo Hoa Anh Đào, thôn 3, xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức

Project for construction of Hoa Anh Dao Kindergarten in Hamlet 3, Hiep Hoa Commune, Hiep Duc District

30.    

Dự án xây dựng trường Mẫu giáo Hoa Phong Lan, thôn Lộc An, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức

Project for construction of Hoa Phong Lan Kindergarten in Loc An Hamlet, Binh Lam Commune, Hiep Duc District

31.    

Dự án xây dựng trường Mẫu giáo Ánh Hồng, thôn Phú Toản, xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức

Project for construction of Anh Hong Kindergarten in Phu Toan Hamlet, Thang Phuoc Commune, Hiep Duc District

32.    

Dự án xây dựng trường Mẫu giáo Trà Giác, xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My

Project for construction of Tra Giac Kindergarten, Tra Giac Commune, North Tra My District

33.    

Dự án xin đầu tư kinh phí xây dựng trường THCS cho xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

Project for applying for funding investment to construct a secondary school for Tra Tap Commune in South Tra My District, Quang Nam Province

34.    

Dự án xây dựng phòng học Trường Mẫu giáo thôn Trường An, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Project for construction of classrooms of Truong An Hamlet Kindergarten, Binh Tu Commune, Thang Binh District, Quang Nam Province

35.    

Dự án đầu tư xây dựng lớp Mẫu giáo thôn Trung Chánh, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, Quảng Nam

Project for investing in construction of Trung Chanh Hamlet Kindergarten Classroom, Western Tam My Commune, Nui Thanh District, Quang Nam Province

36.    

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý và cung cấp nước sạch phục vụ học sinh trường THCS Quế Cường, Quế Sơn, Quảng Nam

Project for investing in construction of clean water treatment and supply systems for students’ use in Que Cuong Secondary School, Que Son District, Quang Nam Province

37.    

Dự án đầu tư xây dựng trường THCS Phú Thịnh, thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh

Project for investing in construction of  Phu Thinh Secondary School, Phu Thinh Town, Phu Ninh District

38.    

Dự án hỗ trợ tình nguyện viên  nâng cao trình độ Ngoại ngữ cho giáo viên và học sinh trường Tiểu học Kim Đồng, TP Tam Kỳ

Project for supporting volunteers in improving foreign language proficiency level for teachers and pupils of Kim Dong Elementary School in Tam Ky City

39.    

Chương trình hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở huyện Đại Lộc

Scholarship program for fond-of-learning poor students in Dai Loc District

40.    

Dự án đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho dân cư ven biển huyện Thăng Bình

Project for vocational training and job settlement for coastal communities in Thang Binh district

41.    

Dự án đào tạo nghề cho 30 người khuyết tật nghèo huyện Duy Xuyên

Project for vocational training for 30 poor people with disabilities in Duy Xuyen District

42.    

Dự án đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người khuyết tật thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Project for vocational training and job settlement for people with disabilities in Tam Ky city, Quang Nam Province

43.    

Dự án đào tạo nghề, hỗ trợ phương tiện hành nghề và vốn sản xuất cho người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam huyện Thăng Bình

Project for vocational training, professional practice means and production capital support for people with disabilities and victims of orange agent in Thang Binh district

44.    

Dự án nâng cao năng lực đào tạo nguồn nhân lực cho trường Cao đẳng y tế Quảng Nam ở lĩnh vực y, dược

Project for human resource training ability enhancement for Quang Nam Medical College in the fields of medicine and pharmacy

45.    

Dự án đào tạo kỹ năng bơi cho giáo viên và học sinh trưởng Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, TP Tam Kỳ

Project for swimming skill training for teachers and pupils of Nguyen Thi Minh Khai Elementary School, Tam Ky City

46.    

Dự án xây dựng Trung tâm hỗ trợ dạy học ngoại ngữ

Project for construction of a foreign language education aid centre

47.    

Giải quyết các vấn đề xã hội

Solution to social affairs

Dự án hỗ trợ hoạt động cho Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin và trẻ em bất hạnh tỉnh Quảng Nam

Project for supporting the operation of Quang Nam Centre for Sponsoring Agent Orange/Dioxin Victims and Unlucky Children

48.    

Dự án hỗ trợ người tàn tật và nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện  Phước Sơn

Project for supporting people with disabilities and victims of orange agent/dioxin in Phuoc Son District

49.    

Dự án hỗ trợ hoạt động cho Trung tâm Phục hồi chức năng huyện Phú Ninh

Project for supporting the operation of Phu Ninh District Rehabilitation Center

50.    

Dự án sinh kế cho trẻ em khuyết tật và mồ côi, huyện Phú Ninh

Project for livelihoods of disabled children and orphans in Phu Ninh District

51.    

Dự án xin đầu tư vốn cho đối tượng thu lượm ve chai, phế liệu cải thiện đời sống tại tỉnh Quảng Nam

Project for applying for capital investment for bottle and scrap collectors in Quang Nam Province to improve their lives

52.    

Dự án xây dựng Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, người già cô đơn huyện Núi Thành

Project for construction of Centre for Rearing orphans and lonely elderly people of Nui Thanh District

53.    

Dự án hỗ trợ vốn chăn nuôi cho gia đình nạn nhân chất độc da cam và hộ nghèo huyện Núi Thành

Project for supporing breeding capital for families of victims of orange agent and poor households in Nui Thành district

54.    

Dự án xây dựng mạng lưới tuyên truyền tích cực và chủ động “nói không với túi nilon” từ đội ngũ bán lẻ tại chợ Hà Lam, huyện Thăng Bình

Project for construction of positive and proactive communication network “Say no to nylon bags” from retailers in Ha Lam Market, Thang Binh District

55.    

Dự án xây dựng nhà tình thương cho những gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện Hiệp Đức

Project for construction of love houses for poor families in especially difficult circumstances in Hiep Duc District

56.    

Dự án xây dựng nhà tình thương cho các hộ gia đình nghèo tại tỉnh Quảng Nam

Project for construction of love houses for poor households in Quang Nam Province

57.    

Dự án xây dựng nhà vệ sinh cho các hộ gia đình khó khăn thôn K’Tiếc, xã Dang, huyện Tây Giang

Project for construction of toilets for households in difficult circumstances in K’Tiếc Hamlet, Dang Commune, Tay Giang District

58.    

Dự án thành lập Trung tâm nuôi dưỡng người già không nơi nương tựa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Phú Ninh

Project for establishment of Centre for Rearing homeless elderly people in especially difficult circumstances of Phu Ninh District

59.    

Dự án hỗ trợ hoạt động cho Trung tâm Bảo trợ xã hội huyện Đại Lộc

Project for supporting the operation of Centre for Social Sponsorship of Dai Loc District

60.    

Dự án nâng cao năng lực cho cha mẹ hỗ trợ trẻ khuyết tật hòa nhập cộng đồng tại huyện Phú Ninh

Project for enhancing parents’ ability of supporting disabled chilren’s community integration in Phu Ninh District

61.    

Bảo vệ tài nguyên môi trường

Natural resources and environment protection

Dự án hỗ trợ hệ thống xử lý và cung cấp nước sạch cho trường Mẫu giáo xã Bình Nam, huyện Thăng Bình

Project for supporting clean water treatment and supply  systems for Binh Nam Commune Kindergarten in Thang Binh District

62.    

Dự án xây dựng hố xí tự hoại cho các xã vùng sâu, vùng xa huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Project for construction of septic toilets for remote communes in Thang Binh District, Quang Nam Province

63.    

Phòng, giảm thiểu thảm họa thiên tai và cứu trợ khẩn cấp

Natural disaster prevention and mitigation and emergency relief

Dự án nâng cao năng lực giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu ở huyện Đại Lộc

Project for improving the ability of disaster risk reduction and climate change adaptation in Dai Loc District

64.    

Dự án xây dựng hệ thống quan trắc nhiễm mặn và nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu tại tỉnh Quảng Nam

Project for construction of salinity monitoring system and climate change response ability enhancement in Quang Nam Province

65.    

Dự án nâng cao năng lực giảm thiểu rủi ro thiên tai và hỗ trợ sinh kế thủy sản cho ngư dân huyện Núi Thành

Project for improving the ability of disaster risk reduction and supporting acquiculture  livelihood for fisherman in Nui Thanh district

66.    

Dự án nâng cao năng lực cho giáo viên và học sinh ứng phó với biến đổi khí hậu trong trường học thí điểm tại huyện Hiệp Đức

Project for enhancing teachers and students’ ability of climate change response in pilot schools in Hiep Duc District

Liên kết website
Thông tin thời tiết
Tam Kỳ
Thứ tư, 24/04/2019
Trời nắng
Nhiệt độ:31°
Độ ẩm: 66%
Hướng gió:Đông - Đông Nam
Tốc độ gió:18 kmph
Tầm nhìn xa: 10 km

Thứ năm
25/04/2019
Trời nắng
24°-38°
Thứ sáu
26/04/2019
Trời nắng
25°-37°
Lượt truy cập
Quang cao
Sở Ngoại Vụ tỉnh Quảng Nam
Ðịa chỉ                             : 56 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Ðiện thoại                       : 84. 0235.3810142    Fax: 84. 0235.3819729
Website                          : www.ngoaivuquangnam.gov.vn
Thiết kế & Phát triển bởi : Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông Quảng Nam (QTI)