Lễ ký kết Biên Bản ghi nhớ đối với dự án "Hỗ trợ sau dự án 10 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam" giữa UBND tỉnh Quảng Nam, Văn phòng Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA) và Trường Đại học Chungwoon Hàn Quốc.

koicahanquoc

Chiều ngày 26/02/2014 tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Lễ ký kết Biên Bản ghi nhớ đối với dự án "Hỗ trợ sau dự án 10 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam" giữa UBND tỉnh Quảng Nam, Văn phòng Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt

Hình ảnh hoạt độngbadge