Thông báo gia hạn các chính sách đối với các loại cửa khẩu trên toàn quốc trong bối cảnh dịch Covid-19

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn 44/SY, ngày 08 tháng 9 năm 2020 về sao y Công văn số 3037/BNG-UBBG ngày 07/9/2020 của Bộ Ngoại giao về việc phía Lào thông báo gia hạn các chính sách đối với các loại cửa khẩu trên toàn quốc trong bối cảnh dịch Covid-19.

cua-khau-nam-giang-1024x478-min

Chi tiết sy44_signed_signed.pdfcv3037-BNG.pdf

Hình ảnh hoạt độngbadge